Ing. Pavel Zoch, PhD., IČO 75507218, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku u úřadu příslušném podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městký úřad Beroun